MINIBUS NI .COM

Mini Buses - Mini Coaches - Luxury Coaches

8 - 57 SEAT EXECUTIVE TRAVEL

sprinter bus

16, 24 & 33 SEATER MINIBUSES

WE CAN PROVIDE:

16 SEATERS

24 SEATERS

33 SEATERS

52 SEATERS

 

CALL US ON 0845 46 33 214

Coach 24 Seater 33 seater 52 seater vanhool

24 Seater Mini Coach

52 Seater Coach

33 Seater Mini Coach

16 seater

16 Seater Minibus